קטע:מצודות על איוב לג כד

מצודת דוד

"ויחוננו" - עכ"ז יחנן אותו המקום ויאמר אל המלאך המליץ פדה אותו מרדת שחת כי בהזכות והיושר ההוא מצאתי די פדיון נפשו עם כי רבו מלמדי החוב וכי היושר ההוא לגודל ורב יחשב ויכריע את הכל

מצודת ציון

"פדעהו" - כמו פדהו