קטע:מצודות על איוב לב יז

מצודת דוד

"אענה" - עתה אענה אף אני חלקי כפי החלק שענו הם ואף אני אגיד דעתי