קטע:מצודות על איוב לב טז

מצודת דוד

"והוחלתי" - כאומר הנה מתחלה הוחלתי כי חשבתי שהמה ישיבו בהשכל ואף בראותי כי לא מצאו חכמה הוחלתי עוד עד כי לא ידברו כלל עד כי שתקו ולא ענו כלל ותמו דבריהם מכל וכל

מצודת ציון

"עמדו" - שתקו וכן עמדתי ותתבונן בי (לעיל ל)