מצודות על איוב לא כא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אם הניפותי" - אם על היתום הנפתי יד להכותו בבטחון כי אראה לי עזרה בשער המשפט ועזרת היתום חלפה

מצודת ציון

"הניפותי" - הרימותי כמו לא תניף עליהם ברזל (דברים כז)