קטע:מצודות על איוב לא יא

מצודת דוד

"כי היא זמה" - כי מחשבת הזנות היא מחשבה רעה והוא עון הראוי להשפט עליו

מצודת ציון

"זמה" - מחשבה רעה כמו זמה היא (ויקרא יח)

"פלילים" - ענין משפט כמו אשר פללת לאחותך (יחזקאל יז)