קטע:מצודות על איוב לא ח

מצודת דוד

"אזרעה" - אזי יהיה הגמול אשר אזרע אני את שדי ואחר יאכל תבואתי

"וצאצאי" - או הצמחים היוצאים יעקרו עם השורש

מצודת ציון

"ישורשו" - יעקרו השרשים וכן מסעף פארה (ישעיהו י) ומשפטו יסיר הסעיפים