קטע:מצודות על איוב כ כד

מצודת דוד

"יברח" - כאשר יברח מכלי זיין של ברזל אז קשת נחושה תעבור בו חציו מעבר אל עבר בדרך מהלכו ר"ל עם כי ינצל מצרה אחת תשיג אותו השנית

מצודת ציון

"מנשק" - כלי זיין כמו והשיקו בנשק (יחזקאל לט)

"תחלפהו" - תעבור בו כמו חלף הלך לו (שיר השירים ב)