קטע:מצודות על איוב כ ח

מצודת דוד

"כחלום" - והרי הוא כחלום אשר יעוף בעת היקיצה כן יעוף הוא מן העולם והדורשים אחריו לא ימצאוהו

"ויודד" - ינוד מן העולם כמראות הלילה והוא החלום וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"כחזיון לילה" - כמראות חלום הלילה