קטע:מצודות על איוב כ ג

מצודת דוד

"מוסר כלמתי" - על כי אשמע יסורי כלימה מה שאתה מכלים אותי ולזה הרצון מהבנת לבי יכריח אותי להשיב לך