קטע:מצודות על איוב כ ב

מצודת דוד

"לכן" - בעבור מרבית דבריך הנה מחשבותי יכריחו אותי להשיב לך ועל כי יש בי הרגשה מרובה לחוש ולהרגיש בדבר כלימה ר"ל בעבור מרבית דבריך ובעבור מרבית הרגשתי אשיב לך

מצודת ציון

"שעפי" - מחשבותי כמו בשעפים מחזיונות (לעיל ד)

"חושי" - מלשון חוש והרגשה