קטע:מצודות על איוב כט כא

מצודת דוד

"לי שמעו" - כ"כ חזקה ידי עליהם עד אשר שמעו לי לכל אמרי וטרם דברי היו מייחלים ומתאוים שאדבר דברי

"וידמו" - והמה שתקו אל עצתי ולא ערבה לבם להשיב אמרים עליה

מצודת ציון

"וידמו" - ושתקו כמו וידום אהרן (ויקרא י)

"למו עצתי" - אל עצתי