קטע:מצודות על איוב כט יח

מצודת דוד

"ואומר" - בעבור יושר דרכי אמרתי כאשר אגוע ואמות אהיה עם קני ר"ל לא תחרב ביתי עד כי אמות אף אמרתי אשר ארבה ימים כמספר חול הים והוא מלשון גוזמא

מצודת ציון

"קני" - מדורי והוא מושאל מלשון קן צפור (דברים כב)