קטע:מצודות על איוב כט יא

מצודת דוד

"כי אוזן" - וכל זה בא לי בעבור יושר דרכי כי האוזן אשר שמעה כשרון מפעלי היתה משבחת אותי והעין אשר ראתה מיטב דרכי היתה מעידה על צדקתי

מצודת ציון

"ותאשרני" - ענין שבח והלול כמו אשרי האיש (תהלים א)