קטע:מצודות על איוב כט י

מצודת דוד

"נחבאו" - נסתר קולם ולא היה נשמע וכאלו דבקה לשונם אל חכם לבל יוכלו לדבר

מצודת ציון

"לחכם" - מלשון חיך