קטע:מצודות על איוב כט ב

מצודת דוד

"מי יתנני" - מי יתן אותי להיות עתה כמו שהייתי בהחדשים הקודמים כמו הימים אשר שמרני אלוהי