קטע:מצודות על איוב כח יב

מצודת דוד

"והחכמה" - אבל הצלחת החכמה לא כן הוא כי מאיזה מקום היא נמצאת הלא אין לה מקום גופני המוצא אותה עד שנחשוב כאשר יכלה הדבר ההוא תכלה גם החכמה

"ואי זה" - איה זה המקום המוציא הבינה וכפל הדבר במ"ש