קטע:מצודות על איוב כח א

מצודת דוד

"כי יש לכסף מוצא" - הוסיף לאמת דבריו שאף אם מקרה אחד לצדיק ולרשע עכ"ז יש לאחוז בצדק כי הנה לכסף יש מקום מוצא וכ"כ יש מקום לזהב אשר הוא נצוק משם והמה מקומות מן האדמה

מצודת ציון

"יזוקו" - ענין יציקה כמו יזוקו מטר לאידו (לקמן לו)