קטע:מצודות על איוב כו ח

מצודת דוד

"צורר" - קושר מי המטר בהעבים להיות אצור בו ולהוריד טפות טפות לבד ומעולם לא נבקע הענן תחת המים עד אשר ישפכם בבת אחת

מצודת ציון

"צורר" - קושר כמו צרור כספו (בראשית מב)