קטע:מצודות על איוב כד ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הן פראים" - הנה הם כמו הפראים אשר במדבר כי כ"כ יצאו המדברה בעבור פעלם אשר המה משחרים שמה לטרוף טרף להרוג אנשים

"ערבה לו" - מוציא לעצמו מן הערבה מאכל נעריו כי גוזל כל העובר בה וממנו פרנסת אנשי ביתו

מצודת ציון

"פראים" - חמור הבר

"משחרי" - דורשים ומבקשים כמו ומשחרי ימצאונני (משלי ח)

"ערבה" - ענינו כמו מדבר