קטע:מצודות על איוב כג ז

מצודת דוד

"שם וגו'" - שם במקום המשפט יתווכח עמי יושר מפעלי והן ידעתי שאצא זכאי ואהיה נמלט לנצח מן השופט אותי ביסורים