קטע:מצודות על איוב כג ב

מצודת דוד

"גם היום" - ר"ל אף עתה שהרביתי להתרעם ולספר התלאות במרד וסרוב עכ"ז עוד מכתי כבדה על אנחתי כי אין הצעקה בערך הצער

מצודת ציון

"מרי" - ענין מרד וסרוב

"שיחי" - ספור תלאותי

"ידי" - מכתי ע"ש שהדרך להכות ביד