פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על איוב כב ו

מצודת דוד

"כי תחבול" - אם דבר מי למולך תענש אותו בכסף ותקח ממנו משכון ועם הוא בחנם כי לא לוה ממך מאומה

"ובגדי ערומים תפשיט" - אף מן האנשים שאין להם כ"א מלבוש אחד ובהעדרם ילכו ערום הנה פשטת בגדיהם ונשארו ערומים וקראם ערומים ע"ש סופם וכן אפיתי על גחליו לחם (ישעיהו מד)

מצודת ציון

"תחבול" - תמשכן כמו לא יחבול רחים (דברים כד)