קטע:מצודות על איוב כא כה

מצודת דוד

"וזה ימות" - והאחד ימות בנפש מרה מן קושי המזל ולא אכל מעולם בסעודה טובה וענוגה