קטע:מצודות על איוב כא כד

מצודת דוד

"עטיניו" - השדים שלו מלאו חלב ולא נתייבש מוח עצמותיו כאילו היו משקין אותו בדבר המלחלח כי כל ימיו התענג בתענוגים

מצודת ציון

"עטיניו" - הם השדיים והוא מושאל מרז"ל המעטן של זיתים (בבא מציעא סד)והוא שם כלי עשויה לאצור בה הזיתים להתאסף שמנם