פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אלוה יצפון" - ואם במה שאלוה מטמין לבניו גמול עון הגזל שאנס בכחו הלא מהראוי היה שאליו בעצמו ישלם גמול הרעה וידע כי יש אלהים שופטים בארץ

מצודת ציון

"אונו" - עון הגזל שעשק בכח ואון