קטע:מצודות על איוב כא יג

מצודת דוד

"יבלו" - הזקינו ימיהם בטובה וכאשר בא עתם ירדו לקבר ברגע מבלי אריכת המכאוב

מצודת ציון

"יבלו" - ענין זקנה כמו אחרי בלותי (בראשית יח)

"יחתו" - ירדו וכן שמה הנחת (יואל ד)