קטע:מצודות על איוב י ח

מצודת דוד

"ידיך עצבוני" - ומדוע א"כ מכות ידיך העציבו אותי וכתשו אותי ובאו כולם יחד סביבי ותשחית אותי בהם ומה זה מהרת

מצודת ציון

"עצבוני" - מלשון עצבון

"ויעשוני" - ענין כתישה כמו הנני עושה את כל מעניך (צפניה ג)