קטע:מצודות על איוב יט טז

מצודת דוד

"במו פי" - אף כי אתחנן לו בפי ואדבר אליו רכות עכ"ז לא ישיב לי