קטע:מצודות על איוב יז י

מצודת דוד

"ואולם" - ובאמת אתם כולכם תשובו ובאו להשכיל אמיתת הדבר ולא אמצא בכם חכם כי לא בחכמה שפטתם לומר שאני מיפר היראה