קטע:מצודות על איוב יז ח

מצודת דוד

"ישומו" - הישרים יתמהו על גודל מכאובי מבלי חמס והנקי יתעורר להתקצף על המחניף לה' מבלי טענה מספקת

מצודת ציון

"ישומו" - יתמהו כמו פנו אלי והשמו (לקמן כא)

"יתעורר" - מלשון התעוררות