מצודות על איוב יד כא


מצודת דוד

"יכבדו" - הן אם בניו יהיו מכובדים לא ידע מזה והן אם ימעטו בכבוד לא יבין את זאת

מצודת ציון

"ויצערו" - וימעטו כמו הלא מצער היא (בראשית יט)