קטע:מצודות על איוב יד יג

מצודת דוד

"מי יתן" - ר"ל אם היה מהאפשר להחיות אחר המיתה תהיה שאלתי מי יתן שתסתירני בשאול עד ישוב אפך ממני ותשים לי חוק מתי ישוב אפך ממני ואז תזכרני להוציאני משם לחיות ע"פ האדמה

מצודת ציון

"תצפנני" - מלשון צפון והסתר

"חוק" - זמן קבוע