מצודות על איוב יד יב

<< מצודות על איוב • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"ואיש" - וכן כאשר ימות האיש לא יקום עוד

"עד בלתי שמים" - עד יבלו ויופסדו השמים ר"ל עד עולם לא יקיצו המתים ולא יעורו מן השינה

מצודת ציון

"בלתי" - ענינו כמו בלה

"יקיצו יעורו" - ענין שניהם התעוררות מן השינה