קטע:מצודות על איוב יד י

מצודת דוד

"וגבר" - אבל גבר כאשר ימות הלא מאד נחלש כי לא יחזור עוד לקדמותו וכאשר יגוע איו הוא הלא לא ישוב עד עולם