קטע:מצודות על איוב יד ח

מצודת דוד

"אם יזקין" - אף אם יזקין שרשו בארץ עד שלא ישאר בו לחלוחית

"ובעפר וגו'" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"גזעו" - גם הוא ענין שורש כמו מגזע ישי (ישעיהו יא)