מצודות על איוב יד ה


מצודת דוד

"אם חרוצים" - אם אמנם ימי האדם הם קצובים וכרותים במדה ומספר חדשיו המה עמך כי אתה שמת להם מספר ועשית לו חוק קבוע עד כמה יחיה ולא יעבור הגבול

מצודת ציון

"חרוצים" - כרות במדה וקצוב כמו אתה חרצת (מלכים א כ)