מצודות על איוב יד ב


מצודת דוד

"כציץ" - דומה הוא לציץ אשר יוכרת מיד כאשר יצא ולא יעמוד זמן רב

"ויברח" - מהר יברח מן העולם כצל הזה אשר לא יעמוד זמן רב במקום אחד כי כאשר יפנה השמש כן ינטה הצל ממקומו

מצודת ציון

"כציץ" - כפרח

"וימל" - ויוכרת כמו ימולל ויבש (תהלים צ)