קטע:מצודות על איוב יג כב

מצודת דוד

"וקרא" - או קרא לומר מה פשעי ואני אשיב לך או אדבר אני יושר דרכי ואתה תשיב לי