קטע:מצודות על איוב יג כ

מצודת דוד

"אך שתים" - חזר פניו כלפי המקום ואמר אך אל תעשה עמדי שתי הדברים הם האמורות למטה ואז לא אסתר מפניך כי אמצא מענה להתווכח