קטע:מצודות על איוב יג ט

מצודת דוד

"הטוב" - וכי יהיה טוב לכם כאשר יחקור אתכם במשפט על הדברים האלה וכי תהתלו בו לומר אז לפניו מהתלות הנה לכבודך דברנו כל אלה וכאשר יהתל איש ברעהו

מצודת ציון

"כהתל" - ענין לעג כמו התלת בי (שופטים טז)