קטע:מצודות על איוב יג ז

מצודת דוד

"הלאל" - וכי בעבור להצדיק את האל תדברו עולה לתלות בי עון רב

"ולו" - וכי בעבורו תדברו רמיה בתמיה וכי הגון הדבר