קטע:מצודות על איוב יג ה

מצודת דוד

"ותהי לכם לחכמה" - כי בדבריכם נראה כסכלות לכם לזאת שתקו ואולי יחשוב מי שאתם חכמים