קטע:מצודות על איוב יג ב

מצודת דוד

"כדעתכם" - כשיעור ידיעתכם ידעתי גם אני לא פחות וגרוע אנכי מכם בדבר הידיעה ומה זה תספרו לפני מפלאות ה'

מצודת ציון

"לא נופל" - לא פחות וגרוע