קטע:מצודות על איוב יג א

מצודת דוד

"הן כל ראתה עיני" - כל הדברים האלה שאמרתי הנה ראתה עיני הדברים הנראים ושמעה אזני הדברים הנשמעים ובין העין ובין האזן הבינה לכל אחת מהנה שבדבר ה' נעשה