קטע:מצודות על איוב יב כד

מצודת דוד

"מסיר" - פעם מסיר חכמת לב ראשי העם המנהיגים אותם והמה יתעו את העם ללכת בעצת תוהו לא בדרך ישר ועצה נכונה