קטע:מצודות על איוב יב כב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מגלה" - ר"ל מלמד האדם דעת להשכיל דברים עמוקים קשה ההבנה

"צלמות" - ר"ל דברים הנעלמים ביותר מוציא לאור כי יחנן האדם דעה ויאיר עיניו להבין דבר מתוך דבר

מצודת ציון

"צלמות" - צלו של מות הוא חשכת הקבר