פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על איוב יב טו

מצודת דוד

"הן יעצור" - ימנע הנביעה במים ונעשה המקום יבש

"וישלחם" - ופעם ירבה מימיהם וישלחם לשטוף פני האדמה ומהפכים הארץ כי מאבדים הרבה

מצודת ציון

"יעצור" - ענין מניעה