קטע:מצודות על איוב יב ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לפיד בוז וגו'" - כי כן הדרך אשר למחשבות איש שאנן ושקט מרוב כל יחשב כלפיד הבזוי את מי אשר הוא נכון שימעדו רגליו לפול ולזה הרבה צופר לשחוק בי

מצודת ציון

"לפיד" - הוא העץ שמנדנדים בו האש ונשרף גם הוא כמו כלפיד יבער (ישעיהו סב)ועל כי לא יצלח למלאכה ובזוי הוא מאד אמר לפיד בוז

"לעשתות" - למחשבות כמו אבדו עשתונותיו (תהלים קמו)

"שאנן" - שוקט ובוטח כמו שאנן מואב (ירמיהו מח)

"למועדי" - ענין החלקה והשמטה לנפול כמו ולא מעדו קרסולי (תהלים יח)