קטע:מצודות על איוב יא יד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אם און" - אם יש בידך דבר עבירה הרחיקה ממך ועזוב אותה ואל תשכן באהליך עולה כי שלח תשלחנה ממך