קטע:מצודות על איוב יא ט

מצודת דוד

"ארוכה" - מדת הסדור ההיא ארוכה מן הארץ ורחבה מן הים המקיף את העולם ואיך א"כ אפשרי להשיג בחכמת הלב